09/1973

09/1973

Cửa hàng đầu tiên khai trương tại Nhật Bản
07/1981

07/1981

Công ty TNHH FamilyMart ra đời tại Nhật Bản
08/1988

08/1988

Thành lập Công ty TNHH FamilyMart tại Đài Loan
09/1992

09/1992

Thành lập Công ty TNHH FamilyMart tại Thái Lan
03/1999

03/1999

FamilyMart nhận được chứng chỉ ISO 14001.
05/2004

05/2004

Thành lập Công ty TNHH FamilyMart tại Shanghai, Trung Quốc
09/2009

09/2009

Thành lập Công ty Cổ phần FamilyMart tại Việt Nam
11/2012

11/2012

Thành lập Công ty cổ phần FamilyMart tại Phillipine
06/2013

06/2013

Công ty CP FamilyMart Việt Nam đổi tên thành công ty TNHH Cửa hàng tiện lợi gia đình Việt Nam
10/2013

10/2013

FamilyMart đạt được cột mốc 10,000 cửa hàng tại Nhật Bản
06/2016

06/2016

FamilyMart Việt Nam đạt được cột mốc 100 cửa hàng

fm maps