Temaki Omusubi Thanh Cua Mayo

14,000

Thay đổi nguyên liệu thanh cua mới đậm vị hơn, mang đến cho sản phẩm hương vị hoàn toàn hấp dẫn.

Danh mục: