Temaki Omusubi Cá Hồi

16,000

Cải tiến nguyên liệu cá hồi từ dạng hấp sang dạng khè lửa giúp cho thịt cá hồi được giữ trọn vị ngọt.

Danh mục: