OMUSUBI TRỨNG ỐP LA

14,000 13,000

Cơm được nắn theo hình tròn, trứng ốp la được chiên tạo hình tròn tương ứng với kích thước phần cơm.

Cơm và trứng được nén vào nhau và định hình bởi miếng rong biển quấn quanh cơm, tao nên ý nghĩa vẹn tròn đầy đủ dưỡng chất cho một bữa ăn

Danh mục: ,