Omusubi Nghêu Xào Tomyum

12,000

Độc đáo với hình thức “Nhân 2 lớp”, một phần nghêu được trộn bên trong lòng cơm, phần còn lại được đính kèm trên bề mặt cơm, giúp khách hàng có được trải nghiệm thú vị thưởng thức.

Danh mục: