Miếng Gà Chiên Tiêu Pe-Bo-Chi

22,000 20,000

Sản phẩm sẽ cải tiến công thức, nâng cao lượng lượng sản phẩm, tập trung cải thiện phần thịt gà bên trong, giúp cho thịt gà mềm ngọt hơn, tạo cảm giác mọng nước bên trong.