(Tiếng Việt) ĐẠI TIỆC NƯỚC – QUÀ MÊ LY

” width=”800″ height=”305″ />

I. Thông tin người trúng giải: XEM TẠI ĐÂY
II. Chi tiết thể lệ chương trình: XEM TẠI ĐÂY